Skip to main content

Īsziņas uz telefonu

Kāpēc es saņemu īsziņas uz manu tālruņa numuru no apmaksa.eu?
Kāds no Jūsu pakalpojumu nodrošinātājiem ir noslēdzis līgumu par rēķinu elektroniskās vadības sistēmas ieviešanu ar mums! Īsziņas informē Jūs par sagatavotajiem rēķiniem vai kavētajiem maksājumiem

Integrācija

Rēķinu vadības sistēma var veidot rēķinus autonomi, apstrādāt citviet izveidotus rēķinus vai apmainīties datiem ar Visma enterprise grāmatvedības uzskaites sistēmu "Horizon". Ja Jūs vēleties konsultācijas horizon ieviešanas jomā, spiediet uz pogas "Horizon ieviešana"

Horizon ieviešana

Datu aizsardzība

GDPR - VISPĀRĪGĀ DATU AIZSARDZĪBAS REGULA (VDAR)
VDAR (GDPR) - Vispārīgā datu aizsardzības regula 2016/679 ir normatīvais akts, kas pati par sevi nosaka konkrētas  rīcības, taču  lielāko daļu lēmumu un rīcību atstāj organizāciju ziņā. Likumdošanas akts paredz gan risku vērtēšanu, gan ietekmes noteikšanu, gan sertifikāciju un rīcības kodeksu.  Veicot personas datu aizsardzības sistēmas sakārtošanu, lietderīgi ir  pielietot starptautisko praksi, piemēram, risku vērtēšanas prasības un metodes, kas padziļināti  tiek izklāstītas starptautiskajā standartā ISO 31000 (Risku vadība), vai privātuma ietekmes novērtējumu ieteicams veikt, ievērojot standartu ISO 29134.
Inforācija tiek gatavota

Komplicēti pakalpojumi - vienkārši rēķini

Pārvaldīt reķinus, saikni ar klientu un tērēt uz to maksimāli maz laika, vēl nekad nav bijis tik viegli!